بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان از پتروپالایش آکام

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان، معاون محترم و دادستان شهرستان گرمسار با هیأت همراه از پالایشگاه پتروپالایش آکام در گرمسار بازدید کردند.