هیدروکربن سبک

هیدروکربن سبک

هیدروكربن ها شامل تركیبات آلى مختلف هستند كه بطور عمده از H و C ساخته شده اند. در این مولكول ها پیوند هیدروژن-كربن، پیوند كووالانسى است. هیدروکربن سبک یا سنگین صرفا یک نام تجاری برای تقسیم بندی مشتقات نفتی بر اساس بازه تقطیر و چگالی می باشد. هرکدام ازاین تقسیم بندی ها می تواند بر اساس فرایند به چند دسته تقسیم شوند .برای نمونه هیدروکربن سبک می تواند از تقطیر مستقیم نفت خام و میعانات گازی ، شیرین سازی و یا بلندینگ حاصل شود. در تقطیر نفت خام این هیدروکربن ها معمولا از قسمت های فوقانی برج تقطیر اتمسفریک استحصال می شوند.
معمولا هیدروکربن های سبک دربازه تقطیر 40 تا 390 درجه سانتیگراد و دانسیته 660 تا 890 قرار می گیرند. براساس ساختار هیدروکربن های سبک می توانند دارای نقطه اشتعال مثلا از 40 تا 200 درجه سانتیگراد یا دارای نقطه اشتعال آزاد در دمای محیط باشند همچنین برای تعیین بازه تقطیر آن ها معمولا از آزمایش تقطیر اتمسفریک استفاده می شود. از آزمایش های مرسومی که برای تعیین ماهیت هیدروکربن های سبک استفاده می شود می توان به آزمایش های زیر اشاره کرد.

 • چگالی/وزن مخصوص ASTM D1298/ISIRI197 Density
 • تقطیر در فشار اتمسفر ASTM D86 / ISIRI6261 Atmospheric Distillation
 • تعیین رنگ ASTM D1500 / ISIRI20 Color Test
 • نقطه ریزش ASTM D97 / ISIRI201 Pour Point
 • نقطه ابری شدنASTM D2500 / ISIRI5438 Cloud Point
 • نقطه اشتعال بستهASTM D93 / ISIRI19695 Close Flash point
 • نقطه اشتعال باز Open Flash point ASTM D92 / ISIRI198
 • میزان گرانروی Viscosity ASTM D445 / INSO340
 • تعیین میزان گوگرد ASTM D4294 / ISIRI8402 Sulfur Content
 • تعیین میزان آب به روش کارل فیشر ASTM D6304 / ISIRI18481 Water Content
 • خوردگی نوار مس ASTM D130 / ISIRI336 Copper Corrosion
 • میزان مرکاپتانASTM D3227 / ISIRI9397 Mercaptan
 • میزان صمغ ASTM D381 / ISIRI18034 Gum Content

هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ

هیدروکربن سبک حاصل از برش گیری میعانات گازی پارس جنوبی

هیدروکربن سبک حاصل از برش گیری دوم میعانات پارس جنوبی

اسکرول به بالا