هیدروکربن سنگین

هیدروکربن سنگین

هیدروکربن سبک یا سنگین صرفا یک نام تجاری برای تقسیم بندی مشتقات نفتی بر اساس بازه تقطیر و چگالی می باشد. هرکدام ازاین تقسیم بندی ها می تواند بر اساس فرایند به چند دسته تقسیم شوند .برای نمونه هیدروکربن سنگین می تواند از تقطیر مستقیم نفت خام یا بلندینگ حاصل شود. در تقطیر نفت خام هیدروکربن های سنگین محصول خروجی واحد تقطیر در خلا است.
معمولا هیدروکربن های سنگین دربازه تقطیر بالای 400 درجه سانتیگراد و دانسیته 900 به بالا قرار می گیرند و نسبت به هیدروکربن های سبک از گرانروی بالاتری برخوردارند ، اغلب آنها تیره رنگ و معمولا سیاه می باشند. از هیدروکربن های سنگین می توان در سوخت کشتی ها ،صنایع آسفالت،قیر و جاده سازی استفاده کرد.
از آزمایش های مرسومی که برای تعیین ماهیت هیدروکربن های سنگین استفاده می شود می توان به آزمایش های زیر اشاره کرد.

  • چگالی/وزن مخصوص ASTM D1298/ISIRI197 Density
  • تقطیر در خلاء ASTM D1160 / ISIRI890 Vacuum Distillation
  • نقطه ریزش ASTM D97 / ISIRI201 Pour Point
  • نقطه اشتعال بستهASTM D93 / ISIRI19695 Close Flash point
  • نقطه اشتعال باز Open Flash point ASTM D92 / ISIRI198
  • تعیین میزان گوگرد ASTM D4294 / ISIRI8402 Sulfur Content
  • تعیین میزان آب به روش کارل فیشر ASTM D6304 / ISIRI18481 Water Content
  • تعیین مقدار فلزات سنگین Heavy Metal / IP501 ASTM D5185

هیدروکربن سنگین

آنالیز محصول a

آنالیز محصول b

آنالیز محصول c

اسکرول به بالا