AkamrefiAdmin

بازدید رییس و اساتید دانشکده نفت و شیمی دانشگاه سمنان از کارخانه

رییس دانشکده نفت و شیمی دانشگاه سمنان از پالایشگاه آکام بازدید کرد. در این بازدید که جمعی از اساتید دانشکده نیز حضور داشتند از بخش های مختلف کارخانه بازدید و راجع به عملکرد و تکنولوژیهای مورد استفاده بحث و بررسی صورت گرفت.

اسکرول به بالا